Chia sẻ lên:
OKAL Chống Ẩm

OKAL Chống Ẩm

Mô tả chi tiết

Mã số : MDF / OKAL 
Loại : Tấm MDF, Okal chống nước 
Ngoài các loại ván FMC chống ẩm chúng tôi có cung cấp các loại ván Okal chống ẩm lõi xanh và MDF chống ẩm lõi xanh. 
1 / Okal chống ẩm khổ: 
- Size: 1.220 x 2.440 x 16 mm 
- Size: 1.220 x 2.440 x 18 mm 
- Size: 1.830 x 2.440 x 18 mm 
2 / MDF chống ẩm khổ: 
- Size: 1.220 x 2.440 x 16 mm 
- Size: 1.830 x 2.440 x 4,5 mm 
Có thể cắt 915 x 2.440 mm làm cửa

Xem thêm các sản phẩm liên quan
OKAL Thô
OKAL Thô
OKAL Phủ melamin chống trầy (MFC)
OKAL Phủ melamin chống trầy (MFC)
OKAL VENEER
OKAL VENEER
OKAL Chống Ẩm
OKAL Chống Ẩm